W dniu 22.09.2017 zakończyło się egazminem teoretycznym i praktycznym "Szkolenie postawowe strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych" organizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie .

Druhowie podczas szkolenia zdobyli niezbędne do prowadzenia działań umiejętności oraz wiedzę z zakresu:
- taktyki działań ratowniczych,
- taktyki działań gaśniczych,
- udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
- łączności bezprzewodowej.

Kurs rozpoczęło 33 słuchaczy, a ukończyło z wynikiem pozytywnym 26. 
Gratulujemy ukończenia szkolenia!

KP PSP w Chrzanowie informuje, że zgodnie z PLANEM SZKOLEŃ STRAŻAKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY Z POWIATU CHRZANOWISKIEGO NA ROK 2017 planuje  w bieżacym roku przeprowadzić następujące szkolenia:
-Szkolenie Naczelników OSP,
-Szkolenie kierowców-konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP.