W dniu 8 sierpnia br. w godzinach od 12:00 do 16.00 na parkingu pod Centrum Handlowym MAX w Chrzanowie stacjonował mobilny Krwiobus z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie. To już cykliczna akcja krwiodawstwa organizowana przeze służby mundurowe z Powiatu Chrzanowskiego wspólnie z CH MAX. Okres wakacyjny dla centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa w Polsce oznacza rokrocznie pewne niedobory w zapasach krwi, my wychodzimy naprzeciw i tradycyjnie w sierpniu można było spotkać mobilny punkt poboru krwi. Staramy się zachęcić jak największą grupę ludzi gotowych do niesienia pomocy drugiemu człowiekowi, aby poświęcili chwilę swojego czasu i podzielili się tym cennym lekiem jakim jest krew. Kierujemy ogromne podziękowania do wszystkich honorowych krwiodawców, którzy byli gotowi oddać krew. Podczas akcji zgłosiło się 31 osób, z czego 22 osoby oddały krew, co daje 9900 ml pełnej krwi.

mobilny_punkt_poboru_krwi

podziekowanie_krew