W dniu 25 czerwca 2020 r. w Komendzie Powiatowej PSP w Chrzanowie odbyła się uroczysta zbiórka, podczas której przekazano do jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu chrzanowskiego sprzęt do dezynfekcji.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji sfinansuje zakup 16 samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek ochotniczych straży pożarnych.

W dniu 14.04.2020 r.  Dyrektor Zakładu Karnego w Trzebini ppłk Tomasz Wacławek przekazał 300 maseczek dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie, które odebrał Zastępca Komendanta Powiatowego st. kpt. Andrzej Dudziak.