17 sierpnia 2019 r. na terenie zalewu "Chechło" w Trzebini Komenda Powiatowa Policji w Chrzanowie wspólnie z Komedą Powiatową Policji w Olkuszu, Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie  i Ochotniczą Strażą Pożarną w Chrzanowie, a także z Miejskim WOPR w Chrzanowie zorganizowali profilaktykę bezpieczenstwa z okazji 100 lat Policji Państwowej. Strażacy zaprezentowali sprzęt jakim posługują się na co dzień, prowadzili zajęcia dla dzieci z zakresu pierwszej pomocy oraz zaprezentowali jak należy postępować w przypadku zapalenia się na domowej kuchence gorącego oleju. Dzieci miały okazję przymierzyć strażacki "mały mundurek", a także pod okiem instruktorów operować prądem wody podawanym z tzw. szybkiego natarcia.

List Pana Jarosława Zielińskiego Sekretarza Stanu w MSWiA w sprawie udzielania dotacji dla jednostek OSP na zadanie publiczne "Dofinansowanie jednostek OSP w 20019 roku" - dotacja 5000+.

W dniu 15.06.2019 r. odbyły się XIV Powiatowe Zawody Sportowo-Pozarnicze. Rywalizacja jak co roku była zacięta.