W dniach 10 i 11 marca 2019 r. jednostki ochrony przeciwpożarowej prowadziły działania ratownicze związane z usuwaniem skutków wichur, które wystapiły w tych dniach na terenie powiatu chrzanowskiego.

 

Łączna liczba interwencji związanych z usuwaniem skutków silnych wiatrów w dniach 10 i 11 marca 2019 r. wyniosła 192 

   w tym:   79 dotyczyła budynków mieszkalnych
                10 dotyczyła budynków gospodarczych
              103 związana z usunięciem wiatrołomów
Zostały częściowo zerwane dachy w 16 budynkach mieszkalnych i 5 budynkach gospodarczych.
W działaniach udział wzięło 22 pojazdy PSP (124 ratowników) i 208 pojazdów OSP (1193 ratowników).
Interwencje związane z usuwaniem skutków wichury prowadzone były na terenie całego powiatu, a najwięcej uszkodzonych budynków odnotowano na terenie gminy Alwernia. W południowych gminach powiatu (Libiąż, Babice, Alwernia) interwencji było więcej niż na północy powiatu.
Poważnie uszkodzone zostały dachy budynków między innymi w :
• Luszowicach ul. Styczniowa
• Alwerni ul. Jurajska
• Brodłaach ul. Górska
• Mirowie ul. Promienna

 Alwernia1 www

Libiaz3 www

luszowice4