W dniu 24.01.2019 r.  o godz. 16.35 do SKKP w Chrzanowie wpłynęło zgłoszenie o wypadku drogowym z udziałem samochodu osobowego oraz autobusu w Trzebini przy ul. Długiej.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia i przeprowadzeniu rozpoznania zastano zderzenie samochodu osobowego z autobusem  zasilanym gazem CNG. Obydwa pojazdy poruszające się od strony miasta Chrzanowa w stronę miasta Trzebini, znajdowały się na kołach. W autobusie kursowym doszło do rozszczelnienia instalacji CNG w komorze silnika. Kierowca autobusu zamknął zawór główny gazu przy przednich drzwiach przed przybyciem SiS PSP. W wyniku zdarzenia nikt nie odniósł obrażeń. Ratownicy zabezpieczyli miejsce zdarzenia, a następnie zakręcili zawór spustowy oraz zawory przy zbiornikach ciśnieniowych na dachu pojazdu. Na czas prowadzonych działań ruch na DK79 odbywał się wahadłowo. W wyniku zdarzenia nie stwierdzono uszkodzeń w infrastrukturze drogowej oraz nie stwierdzono wycieków płynów eksploatacyjnych. Samochód osobowy ze względu na niewielkie uszkodzenia nie wymagał zabezpieczenia. W wyniku działań PSP nie odnotowano strat w mieniu.

W działaniach brały udział 3 zastępy PSP, Policja.