W dniu 12.01.2019 r. o godz 08.57 do SKKP w Chrzanowie wpłynęło zgłoszenie o wybuchu butli gazowej w budynku jednorodzinnym zlokalizowanym przy ul. 25 Stycznia w Libiążu.

Na miejsce zdarzenia zostały zadysponowane 3 zastępy PSP oraz jeden OSP. Po przybyciu na miejsce zdarzenia i przeprowadzeniu rozpoznania stwierdzono pomieszczenie po wybuchu gazu zlokalizowane na poziomie wyniesionego parteru jednopiętrowego budynku. Piętro przedmiotowego budynku w stanie niezagospodarowanym, na którym znajdowały się, materiały budowlane do naprawy dachu. Z informacji uzyskanych od lokatorki wynikało że w trakcie wybuchu była wewnątrz pomieszczenia w którym doszło do eksplozji. Starsza lokatorka  znajdowała się w pokoju obok. W pomieszczeniu przebywały również dwie osoby postronne (sąsiedzi), którzy jako pierwsi pomogli lokatorce i przygasili tlące się nielicznie przedmioty codziennego użytku. W momencie przybycia na miejsce JOP na miejscu była już Policja. Ratownicy zabezpieczyli miejsce zdarzenia, wyprowadzili poszkodowaną na zewnątrz i udzielili kwalifikowanej pierwszej pomocy. W domu podczas wybuchu przebywał również pies, który nie odniósł obrażeń. Ratownicy zabezpieczyli miejsce zdarzenia, zakręcili butlę z gazem i dokonali rozpoznania przeszukując wszystkie pomieszczenia oraz budynek sprawdzono na obecność LPG - brak zagrożenia. Butle Propan Butan 11 kg 3 szt. wyniesiono na zewnątrz budynku. Osobę poszkodowaną przekazano przybyłemu zespołowi ZRM. Równocześnie przeprowadzono rozpoznanie ratownicze-budowlane: pomieszczenie po wybuchu z uszkodzoną stolarką drzwiową wewnętrzną i drzwi balkonowych (nowe drzwi balkonowe zamocowane na kotwach i piance bez oszpaletowania wyrwane zupełnie), strop nad pomieszczeniem z licznymi spękaniami i wykazujący niewielkie ugięcie, brak widocznych uszkodzeń pozostałych elementów nośnych budynku. Ratownicy dokonali podstemplowania pękniętego stropu oraz zabezpieczyli otwór okienny. 

Na miejscu obecni byli technicy z Policji. Miejsce zdarzenia przekazano protokolarnie z podkreśleniem zalecenia PINB o zakazie użytkowania budynku do momentu przeprowadzenia stosownej ekspertyzy technicznej budynku. Poprzez PCZK przekazano informacje do UM Libiąż o ewentualnej potrzebie zapewnienia schronienia kobiecie w przypadku, gdyby opuściła szpital. Taką samą informację przekazano przybyłym na miejsce członkom rodziny poszkodowanej. W momencie przekazania obiektu Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego przystąpił do oznakowania budynku tablicami ostrzegawczymi. Na tym działania zakończono.

W działanach brały udziały: 5 zastępów PSP (w tym grupa operacyjna KP PSP Chrzanów), 1 zastęp OSP, Policja, PINB, ZRM  

20190112 091728