W dniu 14.12.2018 r. o godz. 9.28 do SKKP w Chrzanowie wpłynęło zgłoszenie o podłożeniu ładunku wybuchowego w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie oraz budynkach Sądu Rejonowego w Chrzanowie.

 

Sąd Rejonowy:

Po przybyciu na miejsce zdarzenia i przeprowadzeniu rozpoznania stwierdzono, że kierownictwo Sądu Rejonowego w Chrzanowie nie otrzymało jakiejkolwiek informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego w budynkach Sądu Rejonowego (I Gmach Główny wejście od ul. Sądowej, II Gmach Główny wejście od Al. Henryka, III budynek przy ul. Grunwaldzkiej). Zastęp GCBA 5/25 udał się do budynku przy ul. Grunwaldzkiej natomiast zastęp SLOp do I i II Gmachu Sądu. Ratownicy zabezpieczyli miejsce zdarzenia, przed dostępem osób postronnych. Dyrektor Sądu podjęła decyzję o ewakuacji pracowników, petentów oraz innych osób z budynków. Na miejsce zdarzenia przybyła Policja. Łącznie ewakuowało się 80 osób (63 os. z budynków przy ul. Sądowej oraz 17 z budynku przy ul. Grunwaldzkiej). Ruch na Al. Henryka został wstrzymany przez Policję. Główne wejścia do budynków zamknięto, teren w pobliżu wejść został zabezpieczony taśmą ostrzegawczą. Pracownicy Ochrony Sądu sprawdzili ponownie obiekty pod kątem obecności osób. Prowadzono ciągłą koordynację działań z p. Dyrektor Sądu oraz Policją. Na miejsce zdarzenia przybył przewodnik (funkcjonariusz Policji) z psem tropiącym na obecność materiałów wybuchowych. Przeszukano wszystkie budynki Sądu nie stwierdzając materiałów wybuchowych. W działaniach brały udział 2 zastępy PSP, Policja.

Szpital Powiatowy w Chrzanowie:

Po przybyciu na miejsce zdarzenia i przeprowadzeniu rozpoznania stwierdzono, że kierownictwo oraz personel Szpitala Powiatowego w Chrzanowie nie otrzymało jakiejkolwiek informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego w budynku szpitala. Po przekazaniu przedmiotowej informacji pełniąca obowiązki Dyrektora Szpitala Powiatowego w Chrzanowie podjęła następujące działania: wprowadzono zakaz wpuszczania na teren szpitala osób odwiedzających oraz polecono osobom, które były w trakcie odwiedzin u pacjentów opuścić szpital, poinformowano personel o zaistniałym zagrożeniu oraz o przygotowaniu się do ewentualnej ewakuacji, nakazano dokończenie rozpoczętych zabiegów i operacji oraz wstrzymanie się w realizacji nowych zabiegów oraz operacji do odwołania, zadecydowano o przeszukaniu wszystkich pawilonów szpitala przez strażaków, policjantów oraz wyznaczony personel celem zlokalizowania potencjalnie niebezpiecznych przedmiotów przypominających ładunki wybuchowe - nie stwierdzono zagrożenia. W trakcie prowadzonych działań na terenie szpitala przebywało 780 osób personelu obiektu, 395 pacjentów przyjętych na oddziały, a także około 50 osób świadczących usługi na terenie szpitala. Na miejsce zdarzenia przybył przewodnik policyjny z psem wykrywającym materiały pirotechniczne w celu przeszukania obiektu - pies nie wykrył żadnego materiału wybuchowego. W działaniach brały udział 3 zastępy PSP, Policja.