W dniu 27.05.2018 r. w nocy o godz. 1.33 do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Chrzanowie wpłynęło zgłoszenie o pożarze składowiska opon w Trzebini przy ul. Słowackiego.

 

Przybyłe na miejsce zdarzenia jednostki straży pożarnej zastały duży pożar na terenie składowiska opon i bardzo silne zadymienie. Ze względu na rozmiar pożaru w początkowej fazie działań strażacy skoncentrowali sie na obronie pozostałej nieobjętej pożarem części składowiska. Wezwano na miejsce dodatkowe siły PSP, OSP i ZSP. Zamknięto  dla ruchu na czas akcji ulicę Słowackiego. Na miejsce zdarzenia przybył Komendant Powiatowy  PSP w Chrzanowie st. kpt. Andrzej Dybał wraz z Oficerem Operacyjnym . Po przybyciu Grupy Operacyjnej utworzono Sztab akcji i podzielono teren działań na 3 odcinki bojowe. Ze względu na silne zadymienie strażacy pracowali w sprzęcie ochrony dróg oddechowych. Zadysponowano ciężki sprzęt budowlany w postaci koparek i ładowarek. Na Zalewie Chechło zorganizowano punkt czerpnia wody. Po dojeździe na miejsce zdarzenia plutonów gaśniczych Małopolskiej Brygady Odwodowej podano 6 prądów piany ciężkiej w natarciu na palące się składowisko. Do Sztabu włączono przedstawicieli Policji,  Lasów Państwowych,  Służby Więziennej,  Gminy Trzebinia, Starostwa Powiatowego i służb powiatowych. Na miejsce zdarzenia przybył Zastępca Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego mł. bryg. Paweł Sejmej. W celu zapewnienia ciągłości dostarczania wody zorganizowano magistralę zasilającą z punktu czerpania wody do miejsca pożaru. Z samolotów gaśniczych dokonano zrzutów wody na przyległą do składowiska część lasu bezpośrednio zagrożonego pożarem. O godz. 10.31 nastąpiła lokalizacja pożaru - pożar przestał się rozprzestrzeniać. W dniu następnym rozbudowano magistralę zasilającą o dodatkowe 2 linie wężowe W-110. Działania gaśnicze cały czas trwały. Koparki i ładowarki sukcesywnie rozdzielały przygaszone odpady, a strażacy przelewali je wodą w celu zapobiegnięcia ponownemu rozpaleniu. Pożar ugaszono w dniu 29.05.2018 r.  o godz. 16.15, a działania zakończono po południu dnia następnego.

20180527 041015

DJI 0061