W dniu 14.12.2018 r. o godz. 9.28 do SKKP w Chrzanowie wpłynęło zgłoszenie o podłożeniu ładunku wybuchowego w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie oraz budynkach Sądu Rejonowego w Chrzanowie.

Sąd Rejonowy:

Po przybyciu na miejsce zdarzenia i przeprowadzeniu rozpoznania stwierdzono, że kierownictwo Sądu Rejonowego w Chrzanowie nie otrzymało jakiejkolwiek informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego w budynkach Sądu Rejonowego (I Gmach Główny wejście od ul. Sądowej, II Gmach Główny wejście od Al. Henryka, III budynek przy ul. Grunwaldzkiej). Zastęp GCBA 5/25 udał się do budynku przy ul. Grunwaldzkiej natomiast zastęp SLOp do I i II Gmachu Sądu. Ratownicy zabezpieczyli miejsce zdarzenia, przed dostępem osób postronnych. Dyrektor Sądu podjęła decyzję o ewakuacji pracowników, petentów oraz innych osób z budynków. Na miejsce zdarzenia przybyła Policja. Łącznie ewakuowało się 80 osób (63 os. z budynków przy ul. Sądowej oraz 17 z budynku przy ul. Grunwaldzkiej). Ruch na Al. Henryka został wstrzymany przez Policję. Główne wejścia do budynków zamknięto, teren w pobliżu wejść został zabezpieczony taśmą ostrzegawczą. Pracownicy Ochrony Sądu sprawdzili ponownie obiekty pod kątem obecności osób. Prowadzono ciągłą koordynację działań z p. Dyrektor Sądu oraz Policją. Na miejsce zdarzenia przybył przewodnik (funkcjonariusz Policji) z psem tropiącym na obecność materiałów wybuchowych. Przeszukano wszystkie budynki Sądu nie stwierdzając materiałów wybuchowych. W działaniach brały udział 2 zastępy PSP, Policja.

Szpital Powiatowy w Chrzanowie:

Po przybyciu na miejsce zdarzenia i przeprowadzeniu rozpoznania stwierdzono, że kierownictwo oraz personel Szpitala Powiatowego w Chrzanowie nie otrzymało jakiejkolwiek informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego w budynku szpitala. Po przekazaniu przedmiotowej informacji pełniąca obowiązki Dyrektora Szpitala Powiatowego w Chrzanowie podjęła następujące działania: wprowadzono zakaz wpuszczania na teren szpitala osób odwiedzających oraz polecono osobom, które były w trakcie odwiedzin u pacjentów opuścić szpital, poinformowano personel o zaistniałym zagrożeniu oraz o przygotowaniu się do ewentualnej ewakuacji, nakazano dokończenie rozpoczętych zabiegów i operacji oraz wstrzymanie się w realizacji nowych zabiegów oraz operacji do odwołania, zadecydowano o przeszukaniu wszystkich pawilonów szpitala przez strażaków, policjantów oraz wyznaczony personel celem zlokalizowania potencjalnie niebezpiecznych przedmiotów przypominających ładunki wybuchowe - nie stwierdzono zagrożenia. W trakcie prowadzonych działań na terenie szpitala przebywało 780 osób personelu obiektu, 395 pacjentów przyjętych na oddziały, a także około 50 osób świadczących usługi na terenie szpitala. Na miejsce zdarzenia przybył przewodnik policyjny z psem wykrywającym materiały pirotechniczne w celu przeszukania obiektu - pies nie wykrył żadnego materiału wybuchowego. W działaniach brały udział 3 zastępy PSP, Policja.

W dniu 02.12.2018 r. o godz. 22:16 Stanowsko Kierowania Komendanta Powiatowego w Chrzanowie otrzymało zgoszenie o pożarze samochodu w Trzebini przy ul. Górnej.

W dniu 11.12.2018 r.  o godz. 22.14 do SKKP w Chrzanowie wpłyneło zgłoszenie o zadymieniu na klatce schodowej w budynku wielorodzinnym przy ul. Tadeusza Kościuszki w Trzebini.  Po przybyciu na miejsce zdarzenia i dokonaniu rozpoznania zastano pożar strawy w garnku pozostawionym na uruchomionej kuchence elektrycznej w jednym z mieszkań. Użytkownicy lokalu opuścili go o własnych siłach przed przybyciem na miejsce SiŚ PSP. Nie doznali obrażeń, nie wymagali udzielenia kwalifikowanej pierwszej pomocy. Ratownicy zabezpieczyli miejsce zdarzenia a następnie rota I ugasiła pożar, który na szczęście nie zdołał rozprzestrzenić się na wyposażenie kuchni. W zdarzeniu brały udziały udział 3 zastępy PSP (13 ratowników), policja, ZRM.  

W dniu 03.11.2018 r. o godz. 05:44 Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Chrzanowie otrzymało dyspozycję wyjazdu samochodu SCRt - MEGA CITY do usunięcia skutków wypadku w miejscowości Nowe Dwory w powiecie wadowickim.

W dniu 10.12.2018 r. o godz. 08:19 do SKKP w Chrzanowie wpłynęło zgłoszenie o pożarze samochodu osobowego w Chrzanowie przy ul. Brzezina 12. Po przybyciu na miejsce zdarzenia i przeprowadzeniu rozpoznania stwierdzono pożar 2 samochodów osobowych zaparkowanych przy budynku wielorodzinnym. Ratownicy zabezpieczyli miejsce zdarzenia oraz podali 2 prądy piany ciężkiej na palące się pojazdy. Dym wydobywający się z pożaru zadymił klatkę schodową w budynku Brzezina 12 co przyczyniło się do zadziałania grawitacyjnego systemu oddymiania klatki schodowej. Ratownicy przewietrzyli klatkę schodową oraz sprawdzili toksymetrami na obecność tlenku węgla - brak wskazań. W wyniku zdarzenia nikt nie ucierpiał. W działaniach brał udział 1 zastęp (5 strażaków) oraz Policja.

W dniu 31.10.2018 r. o godz. 11:51 Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Chrzanowie otrzymało zgłoszenie o wypadku.

W dni 07.12.2018 r. na terenie miasta Libiąż doszło do zapalenia się chmury gazu w mieszkaniu budynku wielorodzinnego podczas prowadzonych prac modernizacyjnych instalacji gazowej. Ratownicy zabezpieczyli miejsce zdarzenia, odłączyli media oraz udzielili KPP osobie poszkodowanej. Kolejno przeprowadzono pomiary kamerą termowizyjną oraz pomiary na stężenie gazów niebezpiecznych. Osoba poszkodowana z poparzeniami ciała została zabrana do Szpitala Powiatowego w Chrzanowie. Na miejscu zdarzenia obecne było Pogotowie gazowe oraz przedstawiciel PSM Chrzanów. Sprawdzono również pod kątem zagrożeń klatkę schodową oraz mieszkania przyległe. Nie stwierdzono uszkodzeń w infrastrukturze budynkowej. W działaniach brały udział 4 zastępy PSP (13 ratowników), Policja oraz PRM.

 

W dniu 15.10.2018 r. o godz. 11:31 Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Chrzanowie otrzymało zgłoszenie o wypadku drogowym w Brodłach.